>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Sąvartynas

Sąvartyno darbo laikas

Pirmadienis – penktadienis                                    nuo 7.30 val. iki 16.00 val.
Pietų pertrauka                                                        nuo 11.30 val. iki 12.00 val.
Šeštadienis ir sekmadienis                                                           poilsio dienos.

Kaip surasti > Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. 

 

Vilniaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinimų atliekų bei asbesto turinčių atliekų šalinimo kaina 86,07 Eur/t (su PVM).

Priimamų atliekų sąrašas

Regioniniame atliekų sąvartyne šalinimui priimamos išrūšiuotos, apdorotos atliekos netinkančios tolimesniam panaudojimui.

20 03 03

Gatvių valymo liekanos

03 01 99

Baldų gamybos atliekos

03 03 07

Antrinio popieriaus ir kartono perdirbimo atliekos

03 03 99

Popieriaus ir kartono atliekos

04 02 99

Tekstilės pramonės atliekos

10 01 01

Dugno pelenai, šlakai ir garo katilų dulkės

10 01 03

Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai

10 11 05

Dalelės ir dulkės

10 11 99

Kitaip neapibrėžtos atliekos (akmens vatos gamybos atliekos)

12 01 13

Suvirinimo atliekos

12 01 21

Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos

17 05 04

Gruntas ir akmenys *

17 06 04

Izoliacinės medžiagos *

17 09 04

Mišrios statybinės ir griovimo atliekos (vidaus kelių remontui) *

19 01 14

Lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

19 08 01

Rūšiavimo atliekos

19 12 09

Mineralinės medžiagos (kietos nuosėdos) *

19 12 10

Degiosios atliekos

20 01 41

Kaminų valymo atliekos

20 02 02

Gruntas ir akmenys *

20 02 03

Kitos biologiškai nesuyrančios atliekos *

19 12 12

Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11

19 01 12

Dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11

19 12 08

Tekstilės dirbiniai

19 01 14

Lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13

19 08 02

Smėliagaudžių atliekos

17 06 01

Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto

17 06 05

Statybinės medžiagos, turinčios asbesto

* pažymėtos atliekos naudojamos Sąvartyno veikloje (vidaus kelių remontui, perdengimo sluoksnių formavimui ir pan.). Dėl jų priėmimo galimybės kiekvienu atveju reikia susisiekti su UAB „VAATC“.