Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Informacija atliekų turėtojams ir vežėjams

Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas eksploatuojamas vadovaujantis Techniniu atliekų šalinimo reglamentu, kuris yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (2002 m. liepos 1 d. Nr. IX-1004 ), Atliekų tvarkymo taisykles (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“), Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisykles (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 ,,Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“).

Atliekų šalinimo reglamentas yra taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo dalis.

 • Vilniaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne priimamų atliekų šalinimo kaina (išskyrus asbestą ir asbesto turinčias atliekas) nuo 2024 m. sausio 1 d. 139.46 Eur su PVM/t (115,26 Eur be PVM/t)
 • Vilniaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne asbesto turinčių atliekų šalinimo kaina nesikeičia – 86,07 Eur su PVM/t ( 71,13 Eur be PVM/t )

Atsiskaityti galima tik banko kortele, arba su Bendrove sudarius atliekų tvarkymo sutartį – pavedimu. Dėl sutarties sudarymo kreipkitės el. paštu info@vaatc.lt

Fiziniams asmenims PVM sąskaitos – faktūros išrašomos atliekų pridavimo momentu klientui paprašius, vadovaujantis atliekų deklaracijos duomenimis.

Juridiniams asmenims, nesudariusiems atliekų tvarkymo sutarties  su UAB „VAATC“,  PVM sąskaitos – faktūros išrašomos pristačius atliekas į Vilniaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyną.

Atliekų priėmimo tvarka

 • Atliekos į sąvartyną gali būti priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su UAB UAB „VAATC“, o esant vienkartiniam atliekų pristatymui atsiskaitoma vietoje, sąvartyne.
 • Sutartyje nustatoma apmokėjimo už pristatomas atliekas tvarka, atliekų pristatymo tvarka bei sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.
 • Atvežęs atliekas, atliekų turėtojas užpildo Atliekų deklaraciją 2 egzemplioriais
 • Visos transporto priemonės (savivarčiai automobiliai, traktorinės priekabos), pristatančios įmonių ir organizacijų atliekas, sveriamos atlikus priimamų atliekų apžiūrą įvažiuojant bei iškrovus atliekas – išvažiuojant.
 • Į sąvartyno teritoriją įleidžiamos tik atliekas pristačiusios ir su sąvartyno veikla susijusios transporto priemonės bei asmenys tik per kontroliuojamus pagrindinius vartus.
 • Sąvartyno kontrolierius atlikdamas pristatomų įmonių ir organizacijų atliekų apžiūrą, įvertina ar jos atitinka Atliekų deklaracijoje nurodytas.
 • Atliekos, draudžiamos šalinti sąvartyne, nepriimamos ir grąžinamos atliekų Turėtojui.

 Reikalavimai asbesto turinčių atliekų pristatymui

 •  Asbesto turinčios atliekos privalo būti į Sąvartyną pristatytos nesumaišytos su kitomis atliekomis.
 • Asbesto turinčios atliekos į Sąvartyną turi būti pristatomos sukrautos į didmaišius ar į kitą sandarumą užtikrinančią pakuotę.
 • Pakuotė su Asbesto turinčiomis atliekomis privalo būti sandari, nepažeista ir paženklinta specialia etikete pagal Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus. Ženklinimo reikalavimas netaikomas asbesto turinčias atliekas atvežusiems privatiems asmenims. 
 • Nesupakuotas Asbesto turinčias atliekas į Sąvartyną pristatyti draudžiama.

Darbo laikas

 • Pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.30 val. iki 16.00 val.
 • Pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.00 val.
 • Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis