Šalinamų atliekų sudėties ataskaitos

Vilniaus apskrities regioniniame atliekų sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaitos (aprašo 1 priedas)

Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos (aprašo 2 priedas)

Vilniaus apskrities regioniniame komunalinių atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos (aprašo 3 priedas)

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos (aprašo 4 priedas)