Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

SĄVARTYNAS. Informacija atliekų turėtojams ir vežėjams

Vilniaus apskrities regioninis komunalinių atliekų sąvartynas eksploatuojamas vadovaujantis techniniu atliekų šalinimo reglamentu, kuris yra parengtas pagal Lietuvos Respublikos 2002 m. liepos 1 d. atliekų tvarkymo įstatymą Nr. IX-1004, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 217 ,,Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000m.spalio18d. įsakymą Nr.444 ,,Dėl atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo”. Atliekų šalinimo reglamentas yra Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo dalis.

Privažiavimo iki regioninio komunalinių atliekų sąvartyno schemą galite atsisiųsti paspaudę čia

Primygtinai prašome šiukšliavežes ir kitas, atliekas į regioninį sąvartyną gabenančias transporto priemones, nukreipti apvažiavimo keliu, kuris pateiktoje schemoje pažymėtas punktyrine linija.

TARIFAI

NUO 2016.05.03 Pradėjus eksploatuoti Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius, įsigalioja 71,13 Eur/t be PVM Vilniaus regioninio sąvartyno atliekų šalinimo („vartų“) mokestis.

IKI  2016.05.02  Vilniaus apskrities regioninio komunalinio atliekų sąvartyno atliekų priėmimo tarifai, už 1 atliekų toną (su PVM):

Atliekoms, pristatomoms iš Elektrėnų sav. 129,95 Lt 37,64 Eur
Atliekoms, pristatomoms iš Trakų r.   sav. 155,71 Lt 45,10 Eur
Atliekoms, pristatomoms iš Šalčininkų r. sav. 100,54 Lt 29,12 Eur
Atliekoms, pristatomoms iš Širvintų r. sav. 126,67 Lt 36,69 Eur
Atliekoms, pristatomoms iš Švenčionių r. sav. 54,07   Lt. 15,66 Eur
Atliekoms, pristatomoms iš Ukmergės r. sav. 99,57   Lt. 28,84 Eur.
Atliekoms, pristatomoms iš Vilniaus m. sav. 137,32  Lt. 39,77 Eur.
Atliekoms, pristatomoms iš Vilniaus r. sav. 112,15  Lt. 32,48 Eur.

Vidutinis atliekų priėmimo tarifas – 129,95 Lt/toną (su PVM); 37,64 Eur/toną (su PVM)

Atliekų priėmimo į sąvartyną tvarka

 • Atliekos į sąvartyną gali būti priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su UAB “VAATC”, o esant vienkartiniam atliekų pristatymui atsiskaitoma vietoje, sąvartyne.
 • Sutartyje nustatoma apmokėjimo už pristatomas atliekas tvarka, atliekų pristatymo tvarka bei sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.
 • Atvežęs atliekas, atliekų turėtojas 2 egzemplioriais užpildo Atliekų deklaraciją

Atliekų priėmimo procedūra

 • Visos atliekos, pristatytos šalinti Kazokiškių sąvartyne, sveriamos autosvarstyklėmis.
 • Specializuotos atliekų transportavimo priemonės (šiukšliavežės) reguliariai vežančios buitines atliekas į sąvartyną ir įtrauktos į sąvartyno kompiuterinę duomenų bazę, sveriamos tik įvažiuojant su atliekomis. Kiekvieną mėnesį vykdomi šių transporto priemonių kontroliniai svėrimai.
 • Sąvartyno personalas turi teisę pasirinktinai atlikti išvažiuojančių šiukšliavežių kontrolinį svėrimą.
 • Visos nespecializuotos transporto priemonės (savivarčiai automobiliai, traktorinės priekabos), pristatančios įmonių ir organizacijų atliekas, sveriamos atlikus priimamų atliekų apžiūrą – įvažiuojant bei iškrovus atliekas – išvažiuojant.
 • Į sąvartyno teritoriją įleidžiamos tik atliekas pristačiusios ir su sąvartyno veikla susijusios transporto priemonės bei asmenys tik per kontroliuojamus pagrindinius vartus.
 • Sąvartyno kontrolierius atlikdamas pristatomų įmonių ir organizacijų atliekų apžiūrą, įvertina ar jos atitinka Atliekų deklaracijoje nurodytas.
 • Esant reikalui, gali būti paimamas kontrolinis atliekų pavyzdys, kuris siunčiamas ištirti į Aplinkos ministerijos Jungtinių tyrimų centro laboratoriją.
 • Atliekos, draudžiamos šalinti sąvartyne, nepriimamos ir grąžinamos atliekų Turėtojui.

Atliekos į sąvartyną priimamos nustatytu sąvartyno darbo laiku:

 • Darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio): nuo 7 iki 18 val.
 • Šeštadieniais:  nuo 7 iki 16 val.
SĄVARTYNO DARBO LAIKAS NUO 2016 m. liepos 1 d. :

Pirmadienį – penktadienį:

Nuo 7.30 val. iki 16.00 val.

Pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.00 val.

Šeštadienį ir sekmadienį sąvartynas nedirba

Atliekos priimamos pirmadienį – penktadienį:

Nuo 7.30 val. iki 16.00 val.

Pietų pertrauka nuo 11.30 val. iki 12.00 val.

Šeštadienį ir sekmadienį atliekos nepriimamos