Svarbi informacija Aikštelių lankytojams

Svarbi informacija didelių gabaritų atliekų surinkimo Aikštelių (www.vaatc.lt/aiksteles/) lankytojams:

Įspėjame, jog atvykus be saugos priemonių Jūsų neaptarnausime.
Visų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių lankytojams PRIVALOMA laikytis šių įpareigojimų:
• atvykti į Aikšteles galima tik dėvint apsaugos priemones: medicinines kaukes/respiratorius, vienkartines pirštines;
• vengti tiesioginio fizinio kontakto;
• laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.);
• griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo);
• pridavus atliekas, pildomos deklaracijos nebus pateikiamos Jums pasirašyti.
Jokiu būdu nesilankykite Aikštelėse, jei pagal nustatytas taisykles privalote izoliuotis nuo aplinkinių!

Tolesnę informaciją apie Aikštelių darbą sekite tinklalapyje www.vaatc.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/

Už pristatytas atliekas – tik banko kortele!

Informuojame, kad Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne, (Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.), nuo 2020.03.17 atsiskaityti už pristatytas atliekas galima tik banko kortele.

 

Strateginio planavimo sesijoje – priemonės tobulėti

Šių metų spalio 6 d. vyko UAB „VAATC“ veiklos strateginio planavimo sesija, kurioje buvo įvertintos Bendrovės veiklos perspektyvos, numatytos nenutrūkstamą efektyvumą, paslaugų kokybę bei atitikimą gyventojų lūkesčiams užtikrinančios priemonės.

Sesijoje buvo aptartos Bendrovės veiklos ateities perspektyvos numatant, ką reikia daryti, kad Vilniaus regiono gyventojai būtų patenkinti įmonės veikla, ką vertėtų keisti, tobulinti, kad įmonės procesai būtų dar efektyvesni, kokių sprendimų bei priemonių reikia, kad bendrovės darbuotojai būtų labiau motyvuoti pokyčiams ir kiekvienas darbuotojas kaip komandos dalis  dalyvautų kuriant bei stiprinant bendradarbiavimą įmonės viduje ir išorėje.

„Vieninteliu prioritetu laikydami Vilniaus regiono gyventojų poreikių tenkinimą, šalia kasdienės veiklos vykdome projektus veiklos plėtrai. Veiklos sričių plėtra įpareigoja nuolat veikti tiek užtikrinant veiklos skaidrumą ir priimamų sprendimų aiškumą, tiek tobulinant procesus, taip siekiant jų efektyvumo. Kurdami aiškią ir suprantamą veiklos vertinimo rodiklių sistemą, įvertindami vykdomus procesus, jų rizikas, numatydami priemones joms išvengti, tobulėjame.“ – teigia sesiją moderavęs UAB „VAATC“  direktorius Tomas Vaitkevičius.

Numatyta, kad atsižvelgiant į sesijos rezultatus, iki šių metų pabaigos bus aktualizuotos Bendrovės veiklos kryptys, tikslai, uždaviniai, veiklos vertinimo rodikliai bei sukurta darbuotojų motyvavimo sistema.

UAB „VAATC“ steigėjos – aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto). Bendrovei akcininkai yra pavedę sukurti ir įdiegti regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat. Šiuo metu Bendrovė tvarko atliekas jai priklausančiuose įrenginiuose – mechaninio biologinio apdorojimo įrenginyje, sąvartyne, atliekų surinkimo aikštelėse.