Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Strateginio planavimo sesijoje – priemonės tobulėti

Šių metų spalio 6 d. vyko UAB „VAATC“ veiklos strateginio planavimo sesija, kurioje buvo įvertintos Bendrovės veiklos perspektyvos, numatytos nenutrūkstamą efektyvumą, paslaugų kokybę bei atitikimą gyventojų lūkesčiams užtikrinančios priemonės.

Sesijoje buvo aptartos Bendrovės veiklos ateities perspektyvos numatant, ką reikia daryti, kad Vilniaus regiono gyventojai būtų patenkinti įmonės veikla, ką vertėtų keisti, tobulinti, kad įmonės procesai būtų dar efektyvesni, kokių sprendimų bei priemonių reikia, kad bendrovės darbuotojai būtų labiau motyvuoti pokyčiams ir kiekvienas darbuotojas kaip komandos dalis  dalyvautų kuriant bei stiprinant bendradarbiavimą įmonės viduje ir išorėje.

„Vieninteliu prioritetu laikydami Vilniaus regiono gyventojų poreikių tenkinimą, šalia kasdienės veiklos vykdome projektus veiklos plėtrai. Veiklos sričių plėtra įpareigoja nuolat veikti tiek užtikrinant veiklos skaidrumą ir priimamų sprendimų aiškumą, tiek tobulinant procesus, taip siekiant jų efektyvumo. Kurdami aiškią ir suprantamą veiklos vertinimo rodiklių sistemą, įvertindami vykdomus procesus, jų rizikas, numatydami priemones joms išvengti, tobulėjame.“ – teigia sesiją moderavęs UAB „VAATC“  direktorius Tomas Vaitkevičius.

Numatyta, kad atsižvelgiant į sesijos rezultatus, iki šių metų pabaigos bus aktualizuotos Bendrovės veiklos kryptys, tikslai, uždaviniai, veiklos vertinimo rodikliai bei sukurta darbuotojų motyvavimo sistema.

UAB „VAATC“ steigėjos – aštuonios Vilniaus regiono savivaldybės (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajonų, Elektrėnų bei Vilniaus miesto). Bendrovei akcininkai yra pavedę sukurti ir įdiegti regioninę atliekų tvarkymo sistemą bei užtikrinti, kad ši sistema veiktų nuolat. Šiuo metu Bendrovė tvarko atliekas jai priklausančiuose įrenginiuose – mechaninio biologinio apdorojimo įrenginyje, sąvartyne, atliekų surinkimo aikštelėse.