• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Malūno g. 20, Eišiškės; Atliekų surinkimo aikštelė

Bendra informacija

Malūno g. 20, Eišiškės; SVARBU ŽINOTI; Priimamų atliekų kiekiai, įkainiai ČIA; Aikštelės darbuotojo tel. 8 698 02836Darbo laikas II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val. III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val. VI nuo 9.00 iki 15.30 val. Pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis  

Priimamos atliekos

20 01 31* Citoksiniai ir citostatiniai vaistai
13 07 02* Benzinas
13 07 01* Mazutas ir dyzelinis kuras
13 01 01* Alyva hidraulinėms sistemoms, kuriose yra PCB
13 02 07* Lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
13 02 04* Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
20 01 37* Mediena, kurioje yra pavojingų cheminių medžiagų
20 01 35* Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[6]
20 01 33* Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumuliatoriai, kuriuose yra tos baterijos
20 01 29* Plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
20 01 27* Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
20 01 23* Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
20 01 21* Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
20 01 19* Pesticidai
20 01 17* Fotografijos cheminės medžiagos
20 01 15* Šarmai
20 01 14* Rūgštys
20 01 13* Tirpikliai
16 06 03* Gyvsidabrio baterijos
16 06 02* Nikelio-kadmio akumuliatoriai
16 06 01* Švino akumuliatoriai
16 05 08* Nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios
16 05 07* Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios
16 05 06* Laboratorinės cheminės medžiagos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios
16 02 15* Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos
16 01 14* Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
16 01 13* Stabdžių skystis
16 01 07* Tepalų filtrai
15 02 02* Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis
15 01 11* Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius
15 01 10* Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
13 05 07* Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo
13 02 08* Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
13 02 06* Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
08 04 09* Klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
08 01 21* Dažų ar lako nuėmiklių atliekos
08 01 11* Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
02 01 08* Agrochemijos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų
20 03 07 Didžiosios atliekos
20 01 11 Tekstilės gaminiai
20 01 10 Drabužiai
16 01 03 Naudotos padangos
17 01 02 Plytos
17 01 01 Betonas
17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos
20 01 34 Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
16 02 16 Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, kurios nepaminėtos 16 02 15
16 06 05 Kitos baterijos ir akumuliatoriai
20 01 36 Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
17 04 07 Metalų mišiniai
17 04 05 Geležis ir plienas
15 01 04 Metalinės pakuotės
20 01 40 Metalas
15 01 07 Stiklinės pakuotės
17 02 02 Statybinių atliekų stiklas
20 01 02 Stiklas
15 01 02 Plastikinės pakuotės
17 02 03 Statybinių ir griovimo atliekų plastikai
20 01 39, 16 01 19 Plastikai
20 01 01 Popierius ir kartonas
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės
20 01 38, 17 02 01 Medienos atliekos