• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Pilaitės pr. 50, Vilnius; Atliekų surinkimo aikštelė

Bendra informacija

Pilaitės pr. 50, Vilnius  SVARBU ŽINOTI; Priimamų atliekų kiekiai, įkainiai ČIAAikštelės darbuotojo tel. 8 620 38136; Darbo laikas II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val. III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val. VI nuo 9.00 iki 15.30 val. Pertrauka nuo 12.00 iki 12.30 Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis  

Priimamos atliekos

08 01 17* Dažų ir lako šalinimo atliekos, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
20 01 35* Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[6]
20 01 27* Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
20 01 23* Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
20 01 21* Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
16 01 14* Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
16 01 13* Stabdžių skystis
16 01 07* Tepalų filtrai
15 01 10* Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
13 02 08* Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
08 01 21* Dažų ar lako nuėmiklių atliekos
08 01 11* Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
20 03 07 Didžiosios atliekos
20 01 11 Tekstilės gaminiai
20 01 10 Drabužiai
15 01 03 Medinės pakuotės
16 01 03 Naudotos padangos
17 01 03 Čerpės ir keramika
17 01 02 Plytos
17 01 01 Betonas
17 09 04 Mišrios statybinės ir griovimo atliekos
20 01 34 Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
16 02 16 Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, kurios nepaminėtos 16 02 15
16 06 05 Kitos baterijos ir akumuliatoriai
20 01 36 Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga
17 04 07 Metalų mišiniai
17 04 05 Geležis ir plienas
15 01 04 Metalinės pakuotės
20 01 40 Metalas
15 01 07 Stiklinės pakuotės
17 02 02 Statybinių atliekų stiklas
20 01 02 Stiklas
15 01 02 Plastikinės pakuotės
17 02 03 Statybinių ir griovimo atliekų plastikai
20 01 39, 16 01 19 Plastikai
20 01 01 Popierius ir kartonas
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės
20 01 38, 17 02 01 Medienos atliekos