Trakų r. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

Bendra informacija

SVARBU ŽINOTI

Trakų g. 1A, Lentvaris, Trakų r.  

Nemokamai priimamų atliekų kiekiai ČIA 

Aikštelės darbuotojo tel. 8 687 29596

Papildoma informacija ir pretenzijos:

8 662 12922, 8 616 90789

Darbo laikas

II ir IV nuo 10.00 iki 19.00 val.

III ir V nuo 8.00 iki 17.00 val.

VI nuo 9.00 iki 15.30 val.

Pertrauka nuo 12.00 iki 12.30

Poilsio dienos – sekmadienis ir pirmadienis

 

Priimamos atliekos

08 01 17* Dažų ir lako šalinimo atliekos, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
20 01 35* Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių[6]
20 01 27* Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
20 01 23* Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių
20 01 21* Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio
16 01 14* Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų
16 01 13* Stabdžių skystis
16 01 07* Tepalų filtrai
15 01 10* Pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
13 02 08* Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
08 01 21* Dažų ar lako nuėmiklių atliekos
08 01 11* Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių medžiagų, atliekos
20 01 40 Metalai
20 01 38 Mediena, nenurodyta 20 01 37
20 01 36 Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35
17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06
15 01 07 Stiklo pakuotės
20 03 07 Didžiosios atliekos
20 01 11 Tekstilės gaminiai
16 01 03 Naudotos padangos
15 01 04 Metalinės pakuotės
20 01 02 Stiklas
15 01 02 Plastikinės pakuotės
15 01 01 Popieriaus ir kartono pakuotės