>>> STOTELĖ DĖK‘UI PILAITĖS pr.50 RUGSĖJO 17d. DIRBS iki 14.30

>>AIKŠTELĖ JAŠIŪNŲ K., ŠALČININKŲ R. DĖL TECHNINIŲ KLIŪČIŲ RUGSĖJO 18 D. DIRBS IKI 13.00 val.

>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Tai neteisinga!

Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos arba, plačiau, elgesys (veiksmai arba neveikimas), neatitinkantis suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ar Bendrovės vidaus taisyklėse nustatytų elgesio standartų, siekiant naudos (dovanų, paslaugų, pažado, privilegijų) sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant Bendrovės interesams.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos keliamos rizikos ir galimos pasekmės:

Korupcija sukelia visapusiškai neigiamas pasekmes tiek pačiam asmeniui, tiek darbovietei.

Pirmiausia – tai gadina reputaciją. Įmonė ir jos darbuotojai su neetiškos veiklos reputacija laikomi nepageidaujamais partneriais ir darbuotojais, jie praranda klientus ir darbą, netenka galimybės vystyti veiklą ir rasti geresnį darbą.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:

Atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas numato Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas.

Asmuo, Bendrovėje atsakingas už korupcijos prevenciją:

Teisės tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Jolanta Gaižutytė

Susisiekti: el. paštu jolantag@vaatc.lt arba telefonu Nr. +37068046457