Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

SĄVARTYNAS. Leidimas veiklai ir monitoringo ataskaita

UAB „VAATC“ veikla regioniniame Kazokiškių sąvartyne vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei objektų taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų bei taršos leidimų sąlygomis.

Leidimas veiklai Nr. T-V.1-1/2014 patalpintas čia Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas

Sąvartyno aplinkos metinė monitoringo ataskaita patalpinta čia Ataskaita 2015