• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

UAB „VAATC“ išduoti nauji ISO sertifikatai

2018 m. vasario 12 d. UAB „VAATC“  išduoti  nauji ISO sertifikatai: kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos BS OHSAS 18001:2007 patvirtinantys, kad vadybos sistemos Bendrovėje sėkmingai veikia ir atitinka ISO standartų reikalavimus.

Atitikties patvirtinimas gautas nepriklausomų ekspertų organizacijai (sertifikavimo įstaigai) atlikus įvertinimą, apie efektyvų šių vadybos metodų taikymą Bendrovėje bei atitikus visus įmonei taikomus ISO standarto reikalavimus.

Sertifikavimas oficialiai patvirtina, kad Bendrovė yra stabili ir patikima, orientuota į ilgalaikius tikslus bei kokybę, o tai savaime skatina pasitempti ir nuolat tobulėti.