>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

UAB „VAATC“ išduoti nauji ISO sertifikatai

2018 m. vasario 12 d. UAB „VAATC“  išduoti  nauji ISO sertifikatai: kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015, aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2015, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos BS OHSAS 18001:2007 patvirtinantys, kad vadybos sistemos Bendrovėje sėkmingai veikia ir atitinka ISO standartų reikalavimus.

Atitikties patvirtinimas gautas nepriklausomų ekspertų organizacijai (sertifikavimo įstaigai) atlikus įvertinimą, apie efektyvų šių vadybos metodų taikymą Bendrovėje bei atitikus visus įmonei taikomus ISO standarto reikalavimus.

Sertifikavimas oficialiai patvirtina, kad Bendrovė yra stabili ir patikima, orientuota į ilgalaikius tikslus bei kokybę, o tai savaime skatina pasitempti ir nuolat tobulėti.