Svarbi informacija Aikštelių lankytojams

Svarbi informacija didelių gabaritų atliekų surinkimo Aikštelių (www.vaatc.lt/aiksteles/) lankytojams:

Įspėjame, jog atvykus be saugos priemonių Jūsų neaptarnausime.
Visų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių lankytojams PRIVALOMA laikytis šių įpareigojimų:
• atvykti į Aikšteles galima tik dėvint apsaugos priemones: medicinines kaukes/respiratorius, vienkartines pirštines;
• vengti tiesioginio fizinio kontakto;
• laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.);
• griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (kosėjimo, čiaudėjimo etiketo);
• pridavus atliekas, pildomos deklaracijos nebus pateikiamos Jums pasirašyti.
Jokiu būdu nesilankykite Aikštelėse, jei pagal nustatytas taisykles privalote izoliuotis nuo aplinkinių!

Tolesnę informaciją apie Aikštelių darbą sekite tinklalapyje www.vaatc.lt ir socialinio tinklo Facebook paskyroje www.facebook.com/atliekukultura/

Už pristatytas atliekas – tik banko kortele!

Informuojame, kad Vilniaus regiono nepavojingų komunalinių atliekų sąvartyne, (Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav.), nuo 2020.03.17 atsiskaityti už pristatytas atliekas galima tik banko kortele.

 

UAB „VAATC“ stiprino kompetencijas Vokietijoje

UAB „VAATC“  delegacija, kurią sudarė Bendrovės direktorius Tomas Vaitkevičius, Teisės tarnybos vadovė Daiva Sandaitė, Gamybinio proceso tarnybos vadovas Aurimas Uldukis ir Sąvartyno eksploatacijos skyriaus pamainos vadovas Romualdas Matonis gegužės 14-17 d. lankėsi Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Vizito metu delegacija pabuvojo šešiuose Vokietijos miestuose: Plauene, Chemnitce, Leipcige, Meisene, Bad – Muskau, kur susipažino su atliekų tvarkymo įmonių bei įrenginių veikla bei lankėsi Miunchene kas du metus vykstančioje  Pasaulinėje vandens, nuotekų, atliekų bei žaliavų tvarkymo parodoje (IFAT).

Vizito Plauene metu, delegacijos nariai susitiko su Vogtlando apygardos meru Rolfu Keilu, su kuriuo aptarė tiek jo atstovaujamos apygardos, tiek Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistemų aktualijas, pasiekimus bei problematiką. Taip pat šiame mieste esančioje M&S Umweltprojekt GmbH būstinėje su šios bendrovės atstovais, atsakingais už  Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno III-ios sekcijos projektavimą, buvo aptarta sąvartyno sekcijos projektavimo darbų eiga.

Schneidenbacho, Chemnitzo, Leipcigo, Meiseno miestuose delegacija lankėsi atliekų tvarkymo įmonėse, susipažino su sąvartynų veikla,filtrato apdorojimo įrenginių darbu, sąvartynų dugno konstrukcijomis, laikino, skirto sumažinti kritulių patekimą į kaupą ir nuolatinio kaupo uždengimo technologijomis bei sąvartynų filtrato surinkimui ir apdorojimui  naudojamais techniniais sprendimais, apžiūrėjo mechaninio bei mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, pabuvojo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Susitikimų metu kolegos iš Lietuvos ir Vokietijos dalinosi gerąja praktika, sėmėsi vieni iš kitų žinių bei idėjų, aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes.

IFAT parodoje semtasi geriausios patirties filtrato tvarkymo srityje, rinkta informacija apie sąvartynų įrengimui bei uždengimui naudojamas medžiagas, technologijas, domėtasi atliekų tvarkymo technikos naujovėmis taip pat maisto ir kitų atliekų konteinerių įrengimo tendencijomis.

Keitimasis gerąja patirtimi su panašiose srityse dirbančiais kolegomis suteikia naujų idėjų, įkvepia bei skatina tobulėti, o įgytos žinios padeda pasirinkti geriausius sprendimus. Tai patikimas kelias lyderystės link.