Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Vilniaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas sulaukė reikšmingos sukakties

Vilniaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas sulaukė reikšmingos sukakties  – 2017 m. lapkričio 23 d. sukako 10 metų nuo sąvartyno veiklos pradžios.

Elektrėnų savivaldybėje, Kazokiškių seniūnijoje, sutvarkius buvusio savivaldybės sąvartyno teritoriją, įrengtas regioninis sąvartynas dešimtmečiui tapo regioninės atliekų tvarkymo sistemos ašimi ir pakeitė 127 Vilniaus apskrityje veikusius ir reikalavimų neatitikusius senus sąvartynus bei šiukšlynus. Atliekos į šį sąvartyną vežamos iš visos Vilniaus apskrities. Sąvartyne per 10 eksploatacijos metų sukaupta 2,2 milijonus tonų atliekų vietoje planuotų 3 milijonų – UAB „VAATC“ ir Vilniaus regiono savivaldybių įdiegti regioninės ir savivaldybių atliekų tvarkymo sistemos pokyčiai leido sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekius.

Pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus įrengtame sąvartyne daug dėmesio skiriama aplinkos taršos kontrolei ir prevencijai – vykdoma šalinamų atliekų sudėties kontrolė, įrengtos nuotekų tvarkymo, sąvartyno dujų surinkimo sistemos, Galima pasidžiaugti tuo, kad sąvartyno aplinkos monitoringo tyrimų rezultatai neparodė reikšmingos sąvartyno įtakos aplinkai.

Vilniuje 2016 metais pradėjus veikti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams, daugelį dešimtmečių įprastą komunalinių atliekų tvarkymo būdą – šalinimą sąvartyne, Vilniaus regione pakeitė atliekų apdorojimas ir tolesnis panaudojimas, tačiau regioninis sąvartynas ir toliau bus reikalingas, priimant tolesniam perdirbimui netinkamas atliekas.