Sąvartynas Vidugirių k. 3, Vievio sen., Elektrėnų sav. , aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/ bei stotelės DĖK’ui https://www.stoteledekui.lt/ vasario 16 d. nedirbs.

Apie bendrovę 700DĖK'ui Sąvartynas Aikštelės MBA Kontaktai

Gyventojų informavimas atliekų tvarkymo klausimais

UAB „VAATC“ pradeda įgyvendinti informavimo kampaniją, kurios metu visuomenei bus teikiama į Vilniaus regiono specifiką orientuota informacija atliekų  mažinimo, perdirbimo, tvarkymo, rūšiavimo klausimais.

Vilniaus regiono gyventojų  informavimo atliekų tvarkymo klausimais projektas bus vykdomas 2018 – 2019 metais šiai informavimo kampanijai skirtų renginių metu, taip pat pasitelkiant televiziją, radiją, spaudą, internetą ir išnaudojant visuomeninio transporto galimybes. 

Tuo tikslu, įvykdžius viešuosius pirkimus, buvo pasirašytos sutartys:

  1. Su UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“

Komunikacinės (visuomenės informavimo) veiklos efektyvumo tyrimų, stebėsenos ir koordinavimo paslaugos – sutarties vertė 34 475,00 eur be PVM

sutartis palapinta čia

  1. Su UAB „Headline Agency“:

Informavimas radijuje – sutarties vertė 54 000,00 eur be PVM,

sutartis palapinta čia

Informavimas spaudoje – sutarties vertė 40 000 eur be PVM,

sutartis patalpinta čia

Informavimas viešajame transporte – sutarties vertė 9 500,00 eur be PVM

sutartis patalpinta čia

  1. Su UAB „Magnet LT“ :

Integruotas informavimas internete – sutarties vertė 149 950,00 eur be PVM

sutartis patalpinta čia

  1. Su UAB Creative Industries:

Informavimas televizijoje – sutarties vertė 72 000,00 eur be PVM

sutartis patalpinta čia

Renginiaisutarties vertė 131 000,00 eur be PVM

sutartis patalpinta čia

Visas projekto biudžetas sudaro 490 925,00 eur be PVM, iš kurių ES fondų lėšos -417 286,25 eur be PVM, o UAB „VAATC“ lėšų dalis – 73 638,75 eur be PVM.

Projektas yra tik viena iš veiklų, įgyvendinamų vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Šio visą apimančio projekto tikslas – sukurti ir plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą bei informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais pasiekiant, kad ne mažiau kaip 70 proc. Vilniaus regiono gyventojų žinotų apie komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir infrastruktūrą.

Jo metu  bus įgyvendinamos šios veiklos ir uždaviniai:

  • Pastatytos naujos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vilniaus regione;
  • Prie daugiabučių įrengtos naujos pusiau požeminės komunalinių atiekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelės,  maisto atliekų surinkimui skirti konteineriai;
  • Individualių namų gyventojams išdalinti maisto atliekų surinkimui skirti konteineriai;
  • Įdiegta daiktų pakartotinio naudojimo sistema;
  • Visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.