>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Vilniuje bus pastatytos dar 7-ios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

2017 m. spalio 9 d. UAB „VAATC“ su viešo konkurso metu atrinktu rangovu – UAB „Fegda“ pasirašė sutartį dėl 7-ių naujų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Vilniaus mieste projektavimo ir statybos. Planuojama, kad naujosios atliekų surinkimo aikštelės pradės veikti ne vėliau kaip 2019 m. pradžioje.

Šiuo metu Vilniaus mieste veikia 5-ios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, į kurias gyventojai gali pristatyti didelių gabaritų, elektronikos, statybos griovimo ir pavojingas atliekas. Būtinybę didinti aikštelių skaičių lemia tiek ir poreikis didinti šių aikštelių pasiekiamumą, tiek ir augantys į aikšteles pristatomų atliekų kiekiai –  į UAB „VAATC“ valdomas aikšteles 2012 m. buvo pristatyta 56 tonos, o 2016 m.  4444 tonos atliekų.

Naujų aikštelių įrengimas tiesiogiai palies apie 300 tūkst. Vilniaus miesto gyventojų, kuriems atsiras galimybė arčiau namų pristatyti namų ūkiuose susidariusias atliekas. Tokios galimybės sudarymas yra būtina prielaida efektyviam atliekų tvarkymui, kadangi atliekų surinkimas tokiose aikštelėse didina atskirai surenkamų atliekų kiekius, o kartu ir jų panaudojimo galimybes, leidžia mažinti mišrių atliekų kiekius ir jų tvarkymo kaštus. Visoje Vilniaus apskrityje, jau įrengta 18 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių. Aikštelės skirtos gyventojų buityje susidarančių didelių gabaritų atliekų: baldų, durų, langų, buitinės technikos bei kitų didelių matmenų atliekų surinkimui. Detali informacija apie aikšteles, aikštelėse priimamus atliekų kiekius adresu: www.vaatc.lt/aiksteles/.

7-ių naujų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių Vilniaus mieste įrengimas, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis vykdant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“. Projekto metu taip pat numatyta sukurti pakartotino atliekų naudojimo infrastruktūrą, diegti maisto atliekų surinkimo kultūrą namų ūkių gyventojams pateikiant biologinių atliekų surinkimo konteinerius bei informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.