• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
 • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
 • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Žaliosios atliekos

REIKALAVIMAI ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ PRISTATYMUI 

 Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėje priimamos šios žaliosios atliekos: 

 • želdynų genėjimo ir sodo atliekos, nukritę medžių lapai, nupjauta žolė, gėlės, piktžolės, 
 • vaisių, daržovių atliekos, 
 • medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros, 
 • smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos. 

Žaliosiose atliekose neturi būti užterštos šiomis  priemaišomis: 

 • plastiko ir plastiko pakuočių, 
 • popieriaus – laikraščių, žurnalų, 
 • gyvūninės kilmės atliekų (mėsos, žuvies, kaulų, riebalų, pieno produktų, gyvūnų išmatų), 
 • grunto, smėlio, akmenų,
 • pavojingų atliekų (tepalų, užterštos pakuotės). 

Priėmimo tvarka: 

 • Atliekos priimamos aikštelės darbo metu. Darbo laikas nurodytas prie kiekvienos aikštelės https://www.vaatc.lt/aiksteles/
 • Atliekos negali būti atvežamos sunkiasvoriais automobiliais, traktoriais. Atliekas į aikštelę galima pristatyti L kategorijos transporto priemonėmis (mopedai, motociklai ir jiems prilygintos transporto priemonės ) bei M1 ir N1 klasės automobiliais, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t, bei O1 ir O2   klasės priekabomis, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t. Šių reikalavimų neatitinkančios gyventojų transporto priemonės į aikštelę neįleidžiamos ir (ar) jomis atvežtos atliekos nėra priimamos.
 • Atvežtas žaliąsias atliekas iškrauna pats atliekų turėtojas
 • Privaloma pateikti asmens dokumentą. Gyventojui nepateikus galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, atliekos nebus priimamos. 
 • Prašome susipažinti su saugaus elgesio taisyklėmis prieš atvykstant į aikštelę.
 • Priduodant atliekas pildoma atliekų deklaracija pavyzdinė forma. Vienas jos egzempliorius pateikiamas atliekas atvežusiam gyventojui.

Papildoma informacija: