APTARNAVIMO LAIKO REZERVAVIMO SISTEMA

 Jūsų patogumui įdiegta aptarnavimo laiko rezervavimo sistema www.vaatc.lt/rezervacija

Rezervuokite Jums patogų laiką šiose aikštelėse:

Vilniaus m. Pramonės g. 209S

Vilniaus r. Grikienų k.

Vilniaus r. Vėliučionių k.

Lentvario m. Trakų g. 1A.

Nerezervavę laiko klientai aptarnaujami bendroje eilėje.

Daugiau informacijos: www.vaatc.lt

 

 

Žaliosios atliekos

REIKALAVIMAI ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ PRISTATYMUI 

 Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėje priimamos šios žaliosios atliekos: 

 • želdynų genėjimo ir sodo atliekos, nukritę medžių lapai, nupjauta žolė, gėlės, piktžolės, 
 • vaisių, daržovių atliekos, 
 • medžio žievė, pjuvenos, drožlės, skiedros, 
 • smulkios medžių, krūmų genėjimo šakos. 

Žaliosiose atliekose neturi būti užterštos šiomis  priemaišomis: 

 • plastiko ir plastiko pakuočių, 
 • popieriaus – laikraščių, žurnalų, 
 • gyvūninės kilmės atliekų (mėsos, žuvies, kaulų, riebalų, pieno produktų, gyvūnų išmatų), 
 • grunto, smėlio, akmenų,
 • pavojingų atliekų (tepalų, užterštos pakuotės). 

Priėmimo tvarka: 

 • Į aikštelę atliekos gali būti atvežamos L kategorijos transporto priemonėmis (mopedai, motociklai ir jiems prilygintos transporto priemonės) bei M1 ir N1 klasės automobiliais, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t, bei O1 ir O2   klasės priekabomis, kurių techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t. Šių reikalavimų neatitinkančios gyventojų transporto priemonės į aikštelę neįleidžiamos ir (ar) jomis atvežtos atliekos nėra priimamos. 
 • Atvykęs gyventojas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Nepateikus šių duomenų atliekos į aikšteles nebus priimamos. 
 • Aikštelėje gyventojai supažindinami su saugaus elgesio Aikštelėje   taisyklėmis.
 • Pildoma atliekų deklaracija pavyzdinė forma.
 • Atvežtas žaliąsias atliekas iškrauna pats atliekų turėtojas. 
 • Žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėje iš 1 gyventojo per metus nemokamai priimama 1000 kg (arba 3 m3) žaliųjų atliekų. 

Papildoma informacija: 

 • Atliekos priimamos tik iš gyventojų. Iš juridinių asmenų atliekos nepriimamos.  
 • Atkreiptinas dėmesys, kad yra taikomi išrūšiuotų atliekų kiekio pristatymo į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę vienam gyventojui per 1 kalendorinių metų laikotarpį ribojimai. 
 • Aikštelių sąrašą, į kurias galima pristatyti atliekų kiekį viršijantį nustatytą nemokamą bei atliekas savo sudėtyje turinčias asbesto rasite čia: 

Įsakymas1.24-VĮ-61/2019 Dėl UAB VAATC atliekų surinkimo aikštelėse priimamų atliekų kiekio ir mokamai priimamų atliekų priėmimo įkainių patvirtinimo