>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Koks žolės kiekis vienam gyventojui per kalendorinius metus leidžiamas atvežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę? Jei šeimoje 2 suaugę, ar maksimalus kiekis yra 2 kartus didesnis?

Į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę vienas gyventojas per metus gali pristatyti 3 m3, o du asmenys 6 m3 žolės. Primename, kad prašysime pateikti asmenų tapatybes patvirtinančius dokumentus (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas, išduotas nuo 2005 m. lapkričio 1 d.) bei nurodyti tikslias gyvenamąsias vietas. Nepateikus šių duomenų atliekos į UAB “VAATC” eksploatuojamas aikšteles nebus priimamos. Žalųjų atliekų surinkimo aikštelių adresai bei darbuotojų telefonų numeriai nurodyti įmonės tinklalapyje, prie kiekvienos konkrečios aikštelės adresu https://www.vaatc.lt/aiksteles/.