Vidaus dokumentai

UAB „VAATC“ įstatai:

UAB „VAATC“ įstatai (aktualūs nuo 2019-07-08).

UAB „VAATC“ įstatai (galioję nuo 2018-05-04 iki 2019-07-08)

UAB „VAATC“ įstatai (galioję nuo 2017-02-08 iki 2018-05-04)

UAB „VAATC“ įstatai (galioję nuo 2009-05-28 iki 2017-01-15)
UAB „VAATC“ įstatai (galioję nuo 2017-01-16 iki 2017-02-07)

 

UAB „VAATC“ vidaus darbo tvarkos:

UAB „VAATC“ vidaus darbo tvarkos taisyklės (2018-10-31)
UAB „VAATC“ Kolektyvinė sutartis (2019-02-26)
UAB VAATC tarnybinių ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms taisyklės (2019-06-12).
UAB „VAATC“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės (suvestinė įsakymo redakcija)
UAB VAATC darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo patvirtinimas (2018-09-12)
 UAB VAATC nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo tiesioginiuose aukcionuose taisyklių patvirtinimas (2018-07-31)UAB VAATC darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašo patvirtinimas (2018-09-12)

DSS įsakymai:

Įsakymas Nr. 1.24-VĮ-109 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo“ (suvestinė įsakymo redakcija)
Įsakymas Nr. 1.24-VĮ-110 „Dėl incidentų registravimo ir tyrimo UAB „VAATC“ tvarkos aprašo tvirtinimo“(2017-11-17)
Įsakymas Nr.1.24-VĮ-117 „Dėl pirmosios pagalbos rinkinių patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo“ (2017-12-06)
Įsakymas Nr. 1.24-VĮ-6 „Dėl UAB „VAATC“ darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo ir jų nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo ar apsvaigimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2018-02-07) 
Įsakymas Nr. 1.24-VĮ-20 „Dėl UAB „VAATC“ darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei šių priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
Įsakymas Nr. 1.24-VĮ-21 „Dėl UAB „VAATC“ darbuotojų mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarkos patvirtinimo“

DGASA, ŽASA:

„Atliekų priėmimo didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse procedūros aprašas“  
Įsakymas Nr. 1.24-VĮ-12 „Dėl DGASA mokamai priimamų atliekų priėmimo įkainių ir priimamų atliekų kiekio patvirtinimo“ (2018-02-26) 
Įsakymas Nr. 1.24.VĮ.23 dėl UAB „VAATC“ gamybinio proceso tarnybos aikštelių eksploatacijos skyriaus operatorių darbo laiko patvirtinimo (suvestinė įsakymo redakcija*)

*Pastaba. Atkreipiame interneto tinklalapio lankytojų dėmesį, kad suvestinės dokumentų redakcijos skelbiamos be bendrovės direktoriaus parašo.

Stotelė DĖK’UI:

Dalijimosi daiktais stotelių tinklo „Dėk’ui“ veiklos aprašas (nauja redakcija)

MBA:

Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių eksploatavimo sutarties vykdymo kontrolės aprašas (suvestinė įsakymo radakcija)

Sąvartynas:

Dėl asbesto ir savo sudėtyje asbesto turinčių atliekų priėmimo Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne taisyklių, DSS instrukcija

Dėl asbesto turinčių atliekų šalinimo Vilniaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyne kainos

Kiti:

Įsakymas Nr. 1.24-VĮ-22 „Dėl akcijų „Balandis-švaros mėnuo“ ir „Darom 2018“ metu Vilniaus regiono savivaldybėse surinktų atliekų priėmimo UAB „VAATC“ įrenginiuose
Įsakymas Nr. 1.24-VĮ-44 „Dėl akcijos „World Cleanup Day“ metu surinktų atliekų priėmimo UAB VAATC įrenginiuose“ (2018-09-13)