>>> AIKŠTELĖSE REKOMENDUOJAME DĖVĖTI VEIDO KAUKES BEI LAIKYTIS  SAUGAUS ATSTUMO. STOTELĖSE DĖK‘UI VEIDO KAUKIŲ DĖVĖJIMAS PRIVALOMAS!

>> REZERVUOKITE APSILANKYMO LAIKĄ šiose aikštelėse www.vaatc.lt/rezervacija

>>> DĖL NEMOKAMO DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ IŠVEŽIMO PRAŠOME KREIPTIS Į VASA

Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Atidarome įmonę, kurios veikla yra prekyba drabužiais, interjero detalėmis. Turime labai nedaug kosmetikos priemonių (nagų lakas, tušas, nagų lako valiklis) bei elementų. Ar mūsų parduotuvėms reikia užregistruoti savo veiklą atliekų išvežimo agentūroje, kokių dokumentų reikia, kokia registracijos tvarka?

Jūsų atveju reikia įvertinti kelias aplinkybes – ar Jūs planuojate patys importuoti prekes, kurias pardavinėsite parduotuvėse? Ar tarp jūsų planuojamų importuoti prekių bus elektros ir elektronikos įrangos (pvz. apšvietimo įranga)? Jei taip, ar šie gaminiai gali būti priskiriami elektros ir elektroninei įrangai, kurios importavimas/surinkimas/tvarkymas vykdomas pagal elektros ir elektroninės įrangos taisykles:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.CCEDC459B59F/sGDzLMqMvN (kategorijos ir produktai aprašyti 1 priede).

Taip pat ar Jūs importuosite kitus apmokestinamus gaminius (gaminių sąrašas čia: http://ard.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=295)?

Jei planuojate tokią veiklą, tuomet tikėtina, kad Jums gali reikėti teikti informaciją Aplinkos apsaugos agentūrai, registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade. Informacija apie registraciją gamintojų ir importuotojų sąvade, pildomos formos ir atsakingų agentūros darbuotojų kontaktiniai telefonai pateikti Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=05d7b977-febf-4465-a5e6-2fd666037448

Toliau Jums gali tekti pildyti atliekų apskaitą pagal šias taisykles (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B8FFB9E4F47F/NjqidfHgmC), tačiau čia galimos ir išimtys – pvz. jei Jūsų planuojamoje veikloje per kalendorinius metus nesusidarys daugiau nei 12 tonų nepavojingų atliekų (į šį kiekį neįskaitomos mišrios komunalinės atliekos, kurios išvežamos įprastiniais konteineriais) ir (arba) 0,6 tonų pavojingų atliekų, tuomet atliekų apskaitos gali ir nereikėti. Prie pavojingų atliekų galėtų būti priskiriamos kai kurios kosmetikos priemonės (pakuotėse ieškokite pavojingumą žyminčių simbolių:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/LT/Safety/SymbolsOfHazard_LT.htm)

Informacija apie atliekų apskaitos ataskaitų teikimą irgi pateikiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje adresu: http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=bbdf8e23-856a-4039-adce-3b405e9f379c