Apie bendrovę Sąvartynas Aikštelės MBA Klausimai – atsakymai Kontaktai

Dėl atliekų priėmimo tvarkos nuo 2017 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Aplinkos ministro įsakymas, pagal kurį vykdant atliekų tvarkymo apskaitą, turi būti nurodoma atliekas perduodančio gyventojo  gyvenamoji vieta bei Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris.

Vykdydami šį reikalavimą, gyventojų, pristačiusių atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles, prašysime pateikti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) bei nurodyti tikslią gyvenamąją vietą.

Nepateikus šių duomenų atliekos į UAB “VAATC” eksploatuojamas aikšteles nebus priimamos.

2017.01.03