• Nuo balandžio 8d. visos stotelės DĖK’ui pradeda dirbti įprasta tvarka. Atvykusiųjų prašome laikytis saugaus atstumo, asmens higienos reikalavimų, dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones.  
  • Visos atliekų surinkimo aikštelės karantino metu dirba įprastu laiku.
  • Jei nuspręsite vykti į aikšteles, siekiant apsaugoti Jūsų artimuosius, Jus ir mūsų darbuotojus, primename, kad privalote griežtai laikytis reikalavimų ir aptarnavimo tvarkos, kurie pateikti ČIA.
Tikimės visų supratimo ir pagalbos. Saugokite save ir kitus. 

Siekiant išvengti neigiamų padarinių, kilsiančių UAB„Energesman“ nevykdant įsipareigojimų, atliekos bus priimamos sąvartyne

Informuojame, kad 2016 m. rugsėjo 9 d. 21.18 val. buvo gautas UAB „Energesman“ (toliau-Operatorius) rašytinis pranešimas, kad Operatorius vienašališkai nusprendė nevykdyti Eksploatavimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki 2016 m. rugsėjo 18 d., per vieną dieną į MBA įrenginius apdorojimui priimti tik 70 tonų atliekų.

Atsižvelgiant į susidariusią padėtį bei Sutarčių nuostatas, kuriomis Bendrovė įsipareigojo priimti iš atliekų vežėjų atliekas apdorojimui, o taip pat siekiant užkirsti kelią neigiamų pasekmių atsiradimui, informuojame, kad nuo 2016 m. rugsėjo 12 d. iki  2016 m. rugsėjo 18 d., jei nebus pranešta kitaip, kodu 20 03 01 žymimos komunalinės atliekos, kurios atliekų turėtojų pašalintos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius ir atliekų vežėjų surinktos ištuštinus mišrių komunalinių atliekų konteinerius, nesant ir/arba atliekų vežėjams neturint galimybių šias atliekas išrūšiuoti, bus priimamos Vilniaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, esančiame Kazokiškių kaime, Kazokiškių seniūnijoje, Elektrėnų savivaldybėje.

Akcentuotina, kad šioje situacijoje Bendrovė vykdys visas Sutarčių nuostatas, tame tarpe ir tas, kurios apibrėžia atliekų vežėjų mokamo tarifo dydį bei atsakomybę už vežėjų patiriamus nuostolius.

Kilus klausimų, maloniai prašome susisiekti su Bendrovės administracija tel. (8 528) 41070, (8 693) 75012 arba el. paštu: info@vaatc.lt

2016.09.11